04
Temmuz
Gıdada makas devam ediyor
Tüketici fiyatların-daki yıllık artış oranı (buna ‘enflasyon’ diyoruz) ocak ayında yüzde 9.58 idi. Ş...